HULI NAGDALA PA NG EMPE ! GANITO KA HIGPIT Si MAYOR EMENG NG GAPAN SA IPINAPATUPAD NA CURFEW ECQ !


HULI NAGDALA PA NG EMPE ! GANITO KA HIGPIT Si MAYOR EMENG NG GAPAN SAA IPINAPATUPAD NA CURFEW SA GITNA NG ECQ SA KANYANG NASASAKOPAN  !

Mas Bago Mas luma