PANGULONG DUTERTE NAGSALITA NA SA KINAHINATNAN NG BANSA PATUNGKOL SA NAPAKA-DILIKADONG SAKIT !


PANGULONG DUTERTE NAGSALITA NA SA KINAHINATNAN NG BANSA PATUNGKOL SA NAPAKA-DILIKADONG SAKIT !

Mas Bago Mas luma