MALING KAALAMAN ANG NAGDULOT NG TAKOT !

Maling Kaalaman ang Nagdulot ng Takot.
Wag Over. Tamang Ingat Lang.


Ito Mahalaga:
  • 1. Tuloy ang Trabaho at Pag-Kita ng Pera. 
  • 2. Maging mas mabait at matulungin. Para ipagpala ng Diyos.
  • 3. Tamang pag-iingat lang. Sapat na.


Mas Bago Mas luma