HERO FRONTLINERS ! BOSS Francis Leo Marcos MGA PULIS FRONTLINERS BINIGYAN DIN NG SAKO SAKONG BIGAS !


HERO FRONTLINERS ! BOSS Francis Leo Marcos MGA PULIS FRONTLINERS BINIGYAN DIN NG SAKO SAKONG BIGAS !

Mas Bago Mas luma