COVID Home Remedy: Ito Gagawin Mo Kung May SINTOMAS !

COVID: Ito Gagawin sa Bahay Kung May SINTOMAS Ka 
Ano Iinumin? Ano Kakainin? Para Mabilis Gumaling.


  • 1. Karamihan ng may sintomas ng ubo, lagnat, sipon ay HINDI Covid. Mas malamang ay trangkaso, sipon o allergy yan.
  • 2. Pero kung sakali man ay Covid, may PAYO din ako sa gagawin niyo para mabilis gumaling.
  • 3. Maging positibo para mas lumakas ang katawan. 99% ng edad 60 pababa ay gumagaling sa Covid.
  • Panoorin ang Paliwanag:


Previous Post Next Post