HARAPANG IPINAGHIGANTI Ni MOCHA US0N AT GLENN CH0NG Si BATO DELA ROSA NG MAK¡TA SA PERSONAL Si ALEJAN0, H¡LBAY AT MACAL¡NTAL


GRABE NAKAKATAWANG G¡NAWA NAPAKATAPANG HARAPANG IPINAGHIGANTI Ni MOCHA US0N AT GLENN CH0NG Si BATO DELA ROSA NG MAK¡TA SA PERSONAL Si ALEJAN0, H¡LBAY AT MACAL¡NTAL NG SA CEBU !

Previous Post Next Post