TAMBAY NA FOREVER Si BOY HAMBOG ! HINDI NA MAAARING BUMALIK SA ATENEO Si BULLY JOAQUIN MONTES !


Hindi na maaaring bumalik sa Ateneo ang junior high school student sa bullying video matapos ang dismissal na desisyon ng paaralan.

Previous Post Next Post