SINUGOD ANG MGA LUMAD IPINAMUKHA SA MGA TAGA UP AT IPINAKITA ANG TUNAY NA SUPPORTA KAY DUTERTE !


SINUGOD NG MGA LUMAD IPINAMUKHA SA MGA TAGA UP ANG  TUNAY NA GINAGAWA NG MGA REBELDE SA MGA KATUTUBONG LUMAD AT IPINAKITA ANG SOLID NA SUPORTA NiLA KAY PANGULONG DUTERTE !

Previous Post Next Post