Pangulong Duterte: Ang Susunod na Chief Justice, dapat lalaking may integridad !


Lalaki, may integridad, matapat, at mapagkakatiwalaan. Ito raw ang hinahanap ni Pangulong Duterte na papalit kay Sereno bilang susunod na Chief Justice

Previous Post Next Post