WALANG EPEKTO KAHIT NAGSANIB PWERSA ANG MGA DILAWAN SA NATIONAL DAY OF PROTEST !

WALANG EPEKTO KAHIT NAGSANIB PWERSA ANG MGA DILAWAN SA NATIONAL DAY OF PROTEST ! 

Mas Bago Mas luma