TUMPAK ANG SAGOT Ni SEN.SOTTO AT SEN.PACQUIAO "CHR NAGTRABAHO SA GOBYERNO TRAYDOR SA GOBYERNO" !

NAPAGALING NAPAKATALINONG SAGOT TUMPAK ANG SAGOT Ni SEN.SOTTO AT SEN.PACQUIAO "CHR NAGTRABAHO SA GOBYERNO TRAYDOR SA GOBYERNO" !

Previous Post Next Post