NAISAHANAN Ni DUTERTE ANG MGA DILAWAN HINDI PINANSIN PUMUNTA NG MARAWI SA ARAW NG RALLY !

NAISAHANAN Ni DUTERTE ANG MGA DILAWAN HINDI PINANSIN PUMUNTA NG MARAWI SA ARAW NG RALLY ! 

Mas Bago Mas luma