GANITO KA WALANG KWENTA AT WALANG RESPITO ANG MGA DILAWANG ANTI DUTERTE !

GANITO KA WALANG KWENTA AT WALANG RESPITO ANG MGA DILAWANG ANTI DUTERTE ! 

Mas Bago Mas luma