ANAK Ni SEN. LACSON BINULGAR ANG BAHO ! UMINIT ANG ULO Ni NICANOR FAELDON SA PANGDADAWIT !

ANAK Ni SEN. LACSON BINULGAR ANG BAHO ! UMINIT ANG ULO Ni NICANOR FAELDON SA PANGDADAWIT ! 

Mas Bago Mas luma