KAWAWANG PANOT ! KAKASUHAN NG OMBUDSMAN Si NOYNOY AQUINO NG CRIMINAL RAPS OVER MAMASAPANO INCIDENT !


Ombudsman orders filing of charges against former Noynoy Aquino over the Mamasapano tragedy

 
Mas Bago Mas luma