UMAMIN NA AT IBINULGAR NA MAY IBA PANG KASAMA ANG ISA SA SUSPECT SA MASSACRE SA BULACAN !

UMAMIN NA AT IBINULGAR NA MAY IBA PANG KASAMA ANG ISA SA SUSPECT SA MASSACRE SA BULACAN ! 

Mas Bago Mas luma