NAPAKALAKING TULONG NG U.S SPECIAL FORCES SA MARAWI UPANG TUGISIN ANG MAUTE PINASALAMATAN Ni DUTERTE


NAPAKALAKING TULONG NG U.S SPECIAL FORCES SA MARAWI UPANG TUGISIN ANG MAUTE PINASALAMATAN Ni DUTERTE 

Mas Bago Mas luma