MAGDALO ALEJANO NAKATIKIM NG BAGSIK KAY BEN TULFO DAHIL GUSTONG PALITAN ANG PANGALAN NG PILIPINAS !


MAGDALO ALEJANO NAKATIKIM NG BAGSIK KAY BEN TULFO DAHIL GUSTONG PALITAN ANG PANGALAN NG PILIPINAS ! 

Mas Bago Mas luma