9 KUMPERMADONG PATAY sa BANGGAAN NG VAN vs TRUCK sa BUNAWAN, DAVAO CITY


 9 KUMPERMADONG PATAY sa BANGGAAN NG VAN vs TRUCK sa BUNAWAN, DAVAO CITY ! JUNE 14 2017 

Mas Bago Mas luma