TULOYAN NG WINASAK ANG PAGKATAO Ni TRILLANES AT MGA KULTONG DILAW PANOORIN PUNTO ASINTADO MAY 5 2017

TULOYAN NG WINASAK ANG PAGKATAO Ni TRILLANES AT MGA KULTONG DILAW PANOORIN PUNTO ASINTADO MAY 5 2017 

Mas Bago Mas luma