SEC. AGUIRRE PUMALAG SA KAGUSTOHAN NG MGA YELLOW TEAM SENATORS NA PALAYAIN PANSAMANTALA Si DELIMA !

SEC. AGUIRRE PUMALAG SA KAGUSTOHAN NG MGA YELLOW TEAM SENATORS NA PALAYAIN PANSAMANTALA Si DELIMA ! 

Mas Bago Mas luma