PRES DUTERTE BIGLANG UUWI NG PILIPINAS DAHIL SA PAG ATAKE NG ARMADONG GROUPO SA MARAWI !

PRES DUTERTE BIGLANG UUWI NG PILIPINAS DAHIL SA PAG ATAKE NG ARMADONG GROUPO SA MARAWI ! 

Mas Bago Mas luma