BIGLANG BUMOHOS ANG EMOTION NG MGA SENADOR SA HULING ARAW Ni CAYETANO NA NGAYOY DFA SECRETARY NA

BIGLANG BUMOHOS ANG EMOTION NG MGA SENADOR SA HULING ARAW Ni CAYETANO NA NGAYOY DFA SECRETARY NA 

Mas Bago Mas luma