UP PROFESSOR DR. DALISAY NAGSALALITA NA TUNGKOL SANA SA AWARD Ni PANGULONG DUTERTE NA DI NAKAKATULONGSA BAYAN !

UP PROFESSOR DR. DALISAY NAGSALALITA NA TUNGKOL SANA SA AWARD Ni PANGULONG DUTERTE NA DI NAKAKATULONGSA BAYAN !

Mas Bago Mas luma