BONGBONG MARCOS PUMALAG SA MUKHANG PERA GINIGIPIT PINAPABAYAD NG 38MILLION PARA SA VOTES RECOUNT !

BONGBONG MARCOS PUMALAG SA MUKHANG PERA GINIGIPIT PINAPABAYAD NG 38MILLION PARA SA VOTES RECOUNT !

Previous Post Next Post